Privacyverklaring

PAGATI, gevestigd aan Statenlaan 283, 5223 LG ‘s-Hertogenbosch, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

www.pagati.nl
Statenlaan 283, 5223 LG ‘s-Hertogenbosch, Nederland +31 (0) 85 877 0882

 

ARTIKEL 1 PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

PAGATI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens

ARTIKEL 2 BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pagati.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

ARTIKEL 3 MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

PAGATI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het verlenen en uitvoeren van haar diensten
 • Voor het versturen van aankondigingen en/of berichten met betrekking tot de onderneming PAGATI
 • Voor aanwerving van personeel
 • Voor aanwerving van zakenrelaties
 • Voor het versturen van gerichte informatie en advertenties op basis van gedrag

* PAGATI neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PAGATI) tussen zit.

ARTIKEL 4 HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

PAGATI bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: 2 jaar na inactiviteit.

ARTIKEL 5 DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

PAGATI verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PAGATI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

ARTIKEL 6 COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

PAGATI gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. PAGATI gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt het gebruik van deze cookies uitschakelen door uw cookie instellingen van deze website te wijzigen. Wilt u uw cookie instellingen aan passen? In de footer van de website kunt u kiezen voor ‘cookies verwijderen’, waarna u uw voorkeuren opnieuw in kunt geven. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen verwijderen via uw browser instellingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Bron: Google Analytics Doel: Analytische cookies voor het verzamelen van website statistieken en gebruikersgedrag. Standaard volledig geanonimiseerd. Bewaartermijn: max. 760 dagen*

Bron: DoubleClick Doel: Tracking cookies voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en het verzamelen van conversie gegevens. Bewaartermijn: max. 540 dagen*

Bron: Google Ads Doel: Tracking cookies voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en het verzamelen van conversie gegevens. Bewaartermijn: max. 540 dagen*

Bron: LeadInfo Doel: Tracking cookies voor het verzamelen van website statistieken en het achterhalen van bedrijfsgegevens voor het actief benaderen van prospects. Bewaartermijn: max. 365 dagen*

Bron: LinkedIn Doel: Tracking cookies voor het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en het verzamelen van conversie gegevens. Bewaartermijn: max. 760 dagen*

* Onder voorbehoud van wijzigingen die kunnen worden aangebracht door derde partij.

ARTIKEL 7 GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PAGATI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bluedragon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PAGATI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

ARTIKEL 8 HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

PAGATI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pagati.nl. PAGATI heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.