Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 zal het wettelijk minimumloon omhoog gaan naar €13,68.

Deze extra verhoging is het resultaat van een amendement van de Tweede Kamer. Het huidige minimumloon van € 13,27 per uur zal naar verwachting stijgen tot €13,68 per uur vanaf 1 juli. Dat is een verhoging van 41 cent per gewerkt uur. Deze verhoging van het minimumloon zal ook doorwerken in diverse uitkeringen, zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

Op 1 januari 2024 werd het wettelijk minimumloon al verhoogd met 3,75% door de reguliere indexatie. Vanaf deze datum is Nederland ook overgestapt naar een minimumloon op uurbasis, in plaats van een minimumloon per maand. Deze verandering is gunstig voor werknemers die een werkweek hebben die langer is dan 36 uur.